pondelok, 18 októbra
Shadow

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   3.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 25.1.2019 o 19:00 v priestoroch obecného úradu.

P r o g r a m:

  1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
  2. Kontrola plnenia uznesenia
  3. Výsledky inventarizácie
  4. Rôzne
  5. Záver

Dušan Kazimír, starosta obce

91-krát videné