pondelok, 18 októbra
Shadow

Novoročné stretnutie dôchodcov

V nedeľu, 6.1.2019 sa uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie klubu dôchodcov v sále Kultúrneho domu. Prítomných privítal s novoročným vinšom starosta obce a stretnutie spestrilo vystúpenie FS Turňa. 

Zábery zo stretnutia sprostredkoval p. Karol Psota.

394-krát videné