Klub Jednoty dôchodcov Slovenska

Ustanovujúca schôdza ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku

Dňa 27.8.2023 sa v kultúrnom dome konala prvá – ustanovujúca schôdza klubu jednoty dôchodcov. Teší nás bohatá účasť našich seniorov. Tešíme sa na ich prácu, aktivity a všetko čo nám prinesú a veríme, že im budeme všetci spoločne nápomocní pri ich aktivitách. Zápisnica z ustanovujúcej schôdze: 92-krát videné