Úradná tabuľa

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC 2023)

 

 
63-krát videné