Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 321/2022-002 Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. z.) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. […]

Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie volieb do Rady školy Základnej školy Jedľové Kostoľany 75

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie. 122-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o prerušení dodávky elektrickej energie – 30.11.2021

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme, bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne: Dátum a čas: 30.11.2021 od 7:30 do 10:30 Miesta: Jedľové Kostoľany, lokalita Modoš 384/VE, 379, 379/VE, 380-387, 387/VE, 389-393, 570, 586, lokalita Mašírov štál č. 377, ,378, 378/BL, 633 Dátum a čas: […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o prerušení dodávky elektrickej energie – 29.11.2021

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme, bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne: Dátum a čas: 29.11.2021 od 7:30 do 10:30 Miesta: Jedľové Kostoľany č. 514/BL, lokalita Rybník č. 514 a 515, lokalita Kazimírov štál č. 511 a 512 Dátum a čas: 29.11.2021 […]

Informácia

Upozornenie – výrub a orez stromov

Upozorňujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme týchto vedení a pod týmito vedeniami maximálne do výšky 3 metre od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 […]

Informácia

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Informácia o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente: Oznámenie o strategickom dokumente: 90-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznam

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. 73-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 243/2021-002 Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona […]

Úradná tabuľa - expirované

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov v našej obci (t.j. sčítanie obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronickou formou sami v určenom termíne do 31.3.)  bude prebiehať od 3.5. do 13.6.2021. Občania môžu využiť služby kontaktného miesta na asistované sčítanie: Obecný úrad,  Jedľové Kostoľany 297 Prevádzková doba na kontaktnom mieste: PO: 07:30 – 12:00 UT: 07:30 – 12:00 ST:  07:30 […]

Informácia

VšZP – otvorenie pobočky Zlaté Moravce

Oznamujeme vám, že Všeobecná zdravotná poisťovňa – pobočka Zlaté Moravce bude pre klientov od stredy 7.4.2021 do odvolania otvorená v upravených stránkových hodinách: Pondelok      08.00 – 12.00 hod. Utorok           08.00 – 12.00 hod. Streda            13.00 – 16.00 hod. Štvrtok          08.00 […]

Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vás informujeme o tom, že strategický dokument „Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ je zverejnený na webovom sídle ministerstva: Program hospodárskeho rozvoja a […]

Úradná tabuľa - expirované

Dôležité informácie k prevádzke MŠ a ZŠ

Na základe aktuálnej situácie MŠ aj ZŠ zostávajú až do odvolania zatvorené. Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov I. a II.stupňa: Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou, vzdelávanie všetkých žiakov I. a II.stupňa pokračuje aj budúci týždeň t.j. od 18.01. do 22.01.2021 dištančnou formou. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie sú na stránkach […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácie k zákazu vychádzania

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020 platí od 1. do 24. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek.  Jednou s výnimiek je cesta na pohreb blízkej osoby. Tu platí obmedzenie, že pohrebných obradov sa môže zúčastniť maximálne 6 osôb, pričom treba dodržiavať protiepidemiologické opatrenia: prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom alebo šatkou […]

Úradná tabuľa - expirované

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19

Nakoľko pri poslednom kole testovania presiahol podiel pozitívnych prípadov v našej obci 1%, patríme do skupiny obcí, kde sa bude testovanie konať aj tento víkend. U nás budeme testovať iba v sobotu, 21.11.2020. Čas testovania bude od 08:00 do 20:00 (obedňajšia prestávka od 12,00 do 12,45, večerná prestávka 17,00 – 17,30) 98-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje  súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 543/2002 Z.z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297 ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN  v zmysle preventívnych opatrení na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID 19, platná od 01.07.2020 do 31.08.2020:                                Pondelok:             7:30 – 12:00                                Utorok:             nestránkový deň                                Streda:                 7:30 – 12:00                                             […]

Úradná tabuľa - expirované

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy, základnej školy a školských zariadení

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 120-krát videné

Informácia

Oznámenie o úprave stránkových hodín okresných úradov

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020  Vám oznamujeme, že v dňoch 8.apríla a 9. apríla 2020  sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov. 126-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

OZNAM – zabezpečenie zásobovania potravinami

Obecný úrad oznamuje občanom nad 60 rokov a občanom v karanténe, že im ponúka možnosť dovozu potravín do domácnosti. Rozvozné dni budú v utorok a vo štvrtok.   Občania si telefonicky objednajú tovar v potravinách Kazimír-zmiešaný tovar, najneskôr deň vopred do 16-tej hodiny. Tovar im bude v najbližší rozvozný deň doručený.   Pri prevzatí tovaru […]

Úradná tabuľa - expirované

Ordinačné a otváracie hodiny od 16.marca do 27.marca 2020

LEKÁR PRE DOSPELÝCH MUDr. Mgr. Juraj Drinka Obyce 037/ 633 21 27 ORDINAČNÉ HODINY: pondelok:           7.00 –   9.00 utorok:               7.00 – 10.00 streda:                 neordinuje štvrtok:               7.00 – 10.00 piatok:                7.00 –   9.00 LEKÁR PRE DETI A DORAST Zdravotná sestra: Katarína Hladíková Zlaté Moravce: 037/642 15 77, Obyce 037/ 633 21 65 !!!!!!!Návšteva ambulancie len po predchádzajúcej telefonickej konzultácii s lekárkou!!!!!!!!! ORDINAČNÉ HODINY: […]

Ďalšie informácie

Kolízie so zverou

V poslednom  období sa na našich cestách  zvyšuje počet nebezpečných stretnutí vozidiel s voľne žijúcou zverou, čo spôsobuje dočasné alebo trvalé poškodenie zdravia ako aj  nemalé škody na vozidlách a na zveri samotnej. 708-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 – informácia pre voliča

Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. 94-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR 2019

Béla BUGÁR, Ing., Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., Martin DAŇO, Štefan HARABIN, JUDr., Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., Milan KRAJNIAK, Bc., József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., František MIKLOŠKO, RNDr., Robert MISTRÍK, Dr. Ing., Maroš ŠEVČOVIČ, JUDr., PhD., Róbert ŠVEC, Mgr., Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., Ivan ZUZULA, RNDr., CSc. 143-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa §3 ods.6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.10.2018 začala na základe žiadosti od Arpáda Homolu, 1. mája 74, 953 01 Zlaté Moravce, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov topoľ biely 4 ks,  rastúce na pozemku E […]

Informácia

Oznam – Ambulantná pohotovostná služba

Vážená pani starostka, Vážený pán starosta,   v mene primátora mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušana Husára Vás chceme  informovať, že  Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých ako aj pre deti a dorast bude od 15.8.2018  zabezpečovať spoločnosť AGEL a.s., prevádzkovateľ  Nemocnice Zlaté Moravce a.s.. Bližšie informácie Vám zašleme hneď ako budeme vedieť viac. So srdečným pozdravom Bc. Silvia […]

Informácia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.07.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Marián Ďatko a Ing. Irina Ďatková, trv. bytom Bystrická 11, 900 33 Marianka, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov a krovín: […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.03.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Ľubomír Melenec, Jedľové Kostoľany 256,  951 96 Jedľové Kostoľany, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov Orech kráľovský 1 ks rastúci […]

Úradná tabuľa - expirované

Odmena za nájdenie

Pred mesiacom bola na ceste medzi obcou Obyce a Jedľové Kostoľany stratená taška s notebookom. Majiteľ za jej nájdenie ponúka odmenu 800 €.  Môžete ho kontaktovať na t.č. 00420727807528 alebo vobornik@seznam.cz. 79-krát videné

Ďalšie informácie

Občianske združenie KEMENEC

V našej obci pôsobí Občianske združenie KEMENEC, ktoré pomáha rozvíjať našu obec. Jeho hlavnými prioritami sú: rozvoj a prosperita obce za pomoci občanov, skrášľovanie a spropagovanie obce, rozvoj spolupráce medzi staršími občanmi a mládežou, výchova hrdosti na obec, citlivosť voči kultúrnym hodnotám, podpora občianskych iniciatív, ochrana a popularizácie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, ľudových zvyklostí a […]

Ďalšie informácie

II. kolo voľby prezidenta SR

Dňa 04.04.2009 s uskutočnilo druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. Bol krásny slnečný deň a k urnám sa dostavilo viac občanov ako v I. kole. Občania chodili počas celého dňa a priebeh volieb bol pokojný.   Výsledky volieb Účasť – 62,88 % Počet platných hlasov: 502 Gašparovič Ivan, Doc. JUDr. CSc.       429 hlasov   85,46 % […]