pondelok, 18 októbra
Shadow

Značka: materská škola

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Expirované
Materská škola Jedľové Kostoľany, č.75, 951 96 Jedľové Kostoľany Vás pozýva na zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022.  Zápis sa uskutoční v dňoch 10.05.2021 až 14.05.2021 v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch materskej školy. K zápisu je potrebný k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu! Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy budeme prijímať do 25.05.2021. Podávanie žiadostí sa bude organizovať bez prítomností detí, vyplnenú a podpísanú žiadosť s lekárskym potvrdením môžete do 25.05.2021: Priniesť osobne do materskej školy za dodržania epidemiologických opatrení RÚVZ, Zaslať na adresu materskej školy: Materská škola Jedľové Kostoľany č.75, 951 96 Jedľové Kostoľany, Ma...