Školské aktivity

Materská škola

Všeobecná charakteristika materskej školy:

Jednotriedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Jedľové Kostoľany. Materská škola poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Kapacita materskej školy je 16 detí. Súčasťou materskej školy je aj školská jedáleň.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove základnej školy na prízemí. Priestory sú svetlé. Nachádzajú sa tu: jedna trieda, jedna spálňa, jedáleň, výdajná školská jedáleň, šatňa, umýváreň s WC a priestranná chodba, ktorá je spoločná so základnou školou. Veľký školský dvor slúži na rekreačnú a športovú činnosť. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 15:45 hod.
 
Zriaďovateľ:   Obec Jedľové Kostoľany
Adresa:            Materská škola Jedľové Kostoľany č. 75, 951 96
Telefón:            037/633 82 86
email:                msjkostolany(zav)gmail.com
 
Personálne obsadenie:
Riaditeľka:      Eva Vavrisová
Učiteľka:         Dana Dudášová
Upratovačka: Miroslava Kapitančíková
Ved.šk.jedálne: Iveta Škrabáková
Kuchárky:       Elena Mareková
                           Žaneta Kapitančíková
 
Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.
 
 
1588-krát videné