Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na VZ ULPPS

Predseda Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany týmto zvoláva valné zhromaždenie Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany, ktoré sa bude konať dňa 3. decembera  2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch. 72-krát videné