Informácia

Pozvánka na VZ ULPPS

Predseda Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany týmto zvoláva valné zhromaždenie Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany, ktoré sa bude konať dňa 25. novembra  2018 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch.

Program valného zhromaždenia:

1. Prezentácia a otvorenie.

2. Predstavenie a schválenie programu.

3. Schválenie komisií a overovateľov  zápisnice.

4. Zhodnotenie činnosti za rok 2018

5. Správa dozornej rady

6. Plán činnosti na rok 2019

7. Rôzne.

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Predseda ULPPS: Ing. Milan Dobiaš, PhD.

199-krát videné