Spoločenské podujatia

Vianočná akadémia 2019

V nedeľu, 8.12.2019 popoludní sa pred kultúrnym domom uskutočnilo tradičné vítanie Mikuláša, ktorý priniesol deťom balíčky a všetkým zúčastneným dobrú náladu. Atmosféru blížiacich sa Vianoc, sviatkov rodiny a pokoja, pripomínal rozsvietený vianočný stromček a naaranžovaný betlehem. Ďalší program pokračoval v priestoroch kultúrneho domu vystúpením detí MŠ a ZŠ.

Obrazový materiál z popoludnia zabezpečil pán Karol Psota.

692-krát videné