Spoločenské podujatia

Vianočná akadémia 2022

V nedeľu, 11.decembra 2022 sa v kultúrnom dome konala Vianočná akadémia, ktorú pripravili deti materskej a základnej školy pod vedením svojich pedagógov. Pásmo scénok, tanca a spevu odmenili v sále potleskom rodičia a aj ostatní prítomní. Na záver starosta obce vyjadril poďakovanie všetkým účinkujúcim, učiteľom i návštevníkom a všetkým zaželal príjemné vianočné sviatky.

Po ukončení akadémie vonku pred kultúrnym domom čakalo na deti prekvapenie od miestneho hasičského zboru v podobe vysvieteného hasičského auta a Mikuláša, ktorý prišiel – tak ako sa patrí – v spoločnosti anjelov, ale aj čertov a ktorý deťom rozdával malé sladké darčeky. Pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie, vianočný punč a aj malé vianočné trhy s výrobkami žiakov školy a škôlky.

Niekoľko okamihov z nedeľného podvečera pre nás zvečnil pán Karol Psota:

1132-krát videné