Spoločenské podujatia

Vianočný punč

Počas druhej adventnej nedele, 4.12.2022, sa pri kultúrnom dome konalo podujatie pod názvom „Vianočný punč“.

V priebehu podujatia vdp. Mgr. Ignác Šurin požehnal adventný veniec a bol slávnostne rozsvietený vianočný stromček. Pod stromčekom máme inštalovaný nový drevený betlehem, za ktorý patrí vďaka Lukášovi Drienovskému a Milošovi Šabovi. O kultúrny program sa postarala FsK Briežok.

Poďakovanie patrí aj sponzorom Galine Jonisovej a Jurajovi Ďaťkovi, Simonke Burganovej za foto veniec a všetkým ostatným, ktorí pomáhali pri príprave a organizovaní tejto akcie.

Fotografie z podujatia zhotovil pán Karol Psota:

1162-krát videné