Spoločenské podujatia

Reprezentačný ples obce – 2. ročník

Dňa 19. januára 2019 o 20,00 hodine sa v priestoroch kultúrneho domu začal v poradí 2. ročník Reprezentačného plesu obce Jedľové Kostoľany. Účastníkov v úlohe hostiteľa vítal starosta obce pán Dušan Kazimír, ktorý ples aj slávnostne otvoril.  O hudobnú produkciu sa počas večera a noci starala hudobná skupina Duo Rytmix a ako hosť sa predstavili Gipsy Čáve z Topoľčian.  Nechýbala samozrejme tombola, plná hodnotných cien a vynikajúce občerstvenie.

Sponzori podujatia: Agro Hosťovce s.r.o., Axis computers s.r.o., BenátCentrum, spol. s r.o., Miroslav Miklovič, DIMImax s.r.o., InEx Wood, Ing. Dušan Kazimír – zmiešaný tovar, Jozef Šmrhola OLYMP, Kostolianska krčma, Kvety Maja Topoľčianky, Lekáreň Obyce, LK studio, Mgr. Renáta Šabová, Milan Homola – autodoprava, Obec Jedľové Kostoľany, Obecné pohostinstvo, Radoslav Maduda, ReKra – Kramár René, Vion a.s., ZE-PRA, spol. s r.o.

Fotomateriál z akcie objektívom Patrície Kapitánčikovej:

Ďalšie foto, autor Ján Beňo:

Krátky videozáber z vystúpenia Gipsy Čáve:

3052-krát videné