Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevku na plnú, alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

SKM_C22723041914440
85-krát videné