Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevku na plnú, alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

88-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

50-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

54-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

32-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

34-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ JK

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 10/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jedľové Kostoľany č. 75    33-krát videné