Úradná tabuľa - expirované

Zájazd Jednoty dôchodcov

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska Jedľové Kostoľany organizuje pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zájazd do Poľného Kesova na termálne kúpalisko, dňa 18.1.2024. Odchod autobusu je o 8:00 od COOP Jednota. Účastník si platí vstupné na kúpalisko v sume 10,50 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  do 10.01.2024 u pani Soni Ďatkovej osobne príp. telefonicky na čísle 0907761175, alebo na obecnom úrade.  

 

 

121-krát videné