Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č.1 k VZN 4/2011 o výške príspevku na nákup potravín v školskej jedálni

Dodatok č. 1 k VZN 4/2011 o výśke príspevku zákonných zástupcov dieťaťa a žiaka na nákup potravín na výrobu jedla v školskej jedálni

      

33-krát videné