Spoločenské podujatia

Fašiangy 2010

Časti textu a obrazového materiálu sú prevzaté so súhlasom autora PaedDr.Ondreja Valacha z portálu www.zitava.sk

Tak ako každý, aj tento rok sa posledný víkend pred Popolcovou stredou, ktorou sa začne tzv. Veľký pôst, niesol v našej obci v znamení veselosti a zábavy pri tradičných ľudových zvykoch, ktorými sa lúčime s obdobím fašiangov. Program sa začal hneď ráno v sobotu 13. februára 2010, kedy majstri pripravovali zakáľačku pred kultúrnym domom a s vervou sa pustili do výroby špecialít a varenia kapustnice. Za ten čas sa fašiangový sprievod s muzikantmi a mládencami v krojoch, smrtkou s kosou, medveďom so slaninou a čertom s reťazou, vybral na pochôdzku po dedine, kde za spevu a tanca pozýval domácich na popoludňajší kultúrny program.
Program pokračoval na poludnie ochutnávkou zakáľačkových špecialít a o čosi neskôr kultúrnym programom, v ktorom účinkovali gajdoši z rôznych častí Slovenska. Prišli z Malej Lehoty, kde vystupovali predchádzajúci večer v rámci 23. Gajdošských fašiangov. Prekvapili najmladší gajdoši, oči sme mohli nechať na mladej gajdoške so speváčkou zo slovensko-poľskej hranice, zaujali aj prezident a víceprezident pražských dudákov ako aj ďalší gajdoši.
V programe nechýbal ani domáci folklórny súbor Turňa, žiaci materskej a základnej školy a samozrejme ani postavičky fašiangového sprievodu, ktoré oficiálny kultúrny program ukončili. V miestnom pohostinstve sa potom konalo posedenie pri gajdách a v kultúrnom dome tradičná fašiangová zábava až do rána. Víkendový program zavŕšila nedeľná Gajdošská sv. omša.

423-krát videné