Spoločenské podujatia

Fašiangy 2018

Rok nám utiekol ako voda a tento víkend sme tu mali už 31.ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb – Gajdošské fašiangy s bohatým kultúrnym programom v obciach Malá Lehota, Veľká Lehota a u nás – v Jedľových Kostoľanoch.

Nechýbala tradičná pochôdzka fašiangovníkov po obci, ktorú v krátkej reportáži zachytila aj RTVS, pri kultúrnom dome sa pripravovali zabíjačkové špeciality a vo večernom programe vystupovali deti z materskej a základnej školy, folklórny súbor Briežok a skupina Turňa z Jedľových Kostolian a ďalšie folklórne súbory a umelci. Fašiangový víkend ukončila v nedeľu gajdošská svätá omša a po nej slávnostný obed v priestoroch OcÚ.

Obrazový materiál pripravil pán Karol Psota.

Pochôdzka po obci:

Večerný program:

Gajdošská sv. omša a slávnostný obed:

Reportáž v RTVS:

898-krát videné