Spoločenské podujatia

Fašiangy 2016

Uplynulý víkend sa v obciach Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany konal 29.ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb. Tohto tradičného stretnutia sa zúčastnili desiatky gajdošov zo všetkých regiónov Slovenska i zo zahraničia.

Podľa starého zvyku krojovaní fašiangovníci od rána prechádzali celou obcou za sprievodu hudby a tanca a navštevovali jednotlivé príbytky. Obcou sa šírila vôňa kapustnice, šišiek a zabíjačkových špecialít, ktoré neodmysliteľne patria k fašiangom. O večerný kultúrny program sa postarali žiaci materskej a základnej školy v Jedľových Kostoľanoch, folklórny súbor Briežok, folklórna skupina Turňa, Spojené huky Slovenska, Alexander Ladziansky, Gajdošskí trogári, gajdoši z Rakúska, folklórna skupina Polhoranka a Gurňanki, Milan Rusko – Kobylka, Garajovci z Veľkej Lehoty a Drahoš Daloš. Po ukončení programu nasledovala fašiangová zábava – klčovnica.

Fašiangový víkend ukončila v nedeľu v miestnom kostole Všechsvätých gajdošská svätá omša, po ktorej nasledoval slávnostný obed.

 
Fotomateriál z víkendu zabezpečil p. Karol Psota
 
Pochôdzka fašangovníkov po obci
 
Večerný program
 
Gajdošská svätá omša
 
 
Relácia Slovensko v obrazoch, vysielaná na STV1 dňa 21.2.2016, kde je reportáž z fašiangov v našej obci:

 

Fašiangy z roku 1969 pre pamätníkov z archívu STV:

463-krát videné