Školské aktivity

Futbalový turnaj

V piatok 5.10. 2018 sa na ihrisku v ZŠ Obyce uskutočnil futbalový turnaj „O pohár starostu obce“. Bol to 2. ročník, kde medzi sebou bojovali tímy ZŠ Obyce, ZŠ Jedľové Kostoľany, ZŠ Žitavany a ZŠ Topoľčianky. Víťaznú trofej aj s putovným pohárom získalo družstvo ZŠ Žitavany. Naši chlapci si vybojovali krásne 3.miesto. Srdečne gratulujeme!

(Zdroj: https://zsjedlovekostolany.edupage.org)

469-krát videné