Školské aktivity

Cezpoľný beh

V stredu 26.9.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili cezpoľného behu, ktorý sa uskutočnil v Zlatých Moravciach. Prvá športová súťaž  bola úspešná. Žiaci si odniesli striebornú medailu, ktorú vybojoval Andrej Mishko a pohár za 2.miesto získali chlapci ako skupina. Našu školu reprezentovali  Andrej Mishko, Simon Drienovský a Erik Baláž.

Žiaci získali  cenné skúsenosti a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto zaujímavej športovej disciplíny. Súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

(Zdroj: https://zsjedlovekostolany.edupage.org)

460-krát videné