Školské aktivity

Zápis do 1. ročníka

Dňa 3.2.2015 sa v ZŠ Jedľové Kostoľany uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Budúcich prváčikov a ich rodičov privítala pani riaditeľka. Deti sa hravou formou oboznámili s tým, čo ich od septembra tohto roku čaká. Vďaka prítomnosti pána Karola Psotu si môžete pozrieť fotomateriál zo slávnostného zápisu aj tu.

 
132-krát videné