Informácia

Informačné kancelárie pre obete trestných činov

Dovoľujeme si Vás informovať o existencii a dostupnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov. Tieto kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch – klientských centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.

V Nitrianskom kraji sídli takáto informačná kancelária v Nitre, na ulici Štefánikova 69. Jej zamestnancov je možné kontaktovať telefonicky na čísle 037 / 65 49 324, prípadne e-mailom na všeobecnej adrese pomocobetiam@minv.sk, poštou, alebo osobne na uvedenej adrese v čase otváracích hodín klientského centra. Klientom sú k dispozícii tiež bezplatné konzultácie prostredníctvom on-line chatovej poradne, ktorá je dostupná na stránke https://prevenciakriminality.sk/ v pravom spodnom rohu stránky. Doplnkové informácie nájdete aj na facebooku Prevencia kriminality.


 

215-krát videné