štvrtok, 28 októbra
Shadow

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme budú odstávky elektriny v nasledovných termínoch:

30.3.2021 v čase od 8:00 do 11:00 :

Jedľové Kostoľany č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/VE, 12, 13, 14, 16, 17, 8, 18/BL, 19, 19/VE, 20, 21, 24, 43/VE, 128/HH, 291, 292, 524, 525, 526, 527, 529, 529/VE, 533, 533/VE, 536, 536/VE, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 563/ZA, 573, 574, 575, 575/VE, 578, 578/VP, 579, 580, 581, 582, 587, 727, štál Lukačov 521, 292/ZA

30.3.2021 v čase od 11:30 do 14:30 :

Jedľové Kostoľany Č. 2255/4, štál Bresovo č. 425, 425/VE, 427, 427/VE, 428, 429, 429/BL, 429/VE, 429/ZA, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 547, 547/PR, 585, 591


SKM_C22721032308140

345-krát videné