Informácia

Komunálne voľby / voľby do orgánov samosprávnych krajov – Špeciálny spôsob hlasovania

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania môže oprávnený volič podať zapisovateľovi miestnej volebnej komisie sám, alebo prostredníctvom inej osoby telefonicky (037/6338 225) v úradných hodinách v obci svojho trvalého pobytu od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12:00.

356-krát videné