Úradná tabuľa - expirované

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

  PREVÁDZKOVATEĽ Obec Jedľové Kostoľany ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT 0376338225, uradjk@tekov.sk ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY NEBUDE REALIZOVANÝ DOBA UCHOVÁVANIA […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

  PREVÁDZKOVATEĽ Obec Jedľové Kostoľany ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT 0376338225, uradjk@tekov.sk ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY NEBUDE REALIZOVANÝ DOBA UCHOVÁVANIA […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre voličov

  PREVÁDZKOVATEĽ Obec Jedľové Kostoľany ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT 037/6338225, uradj@tekov.sk ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB ZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznam o neprítomnosti zapisovateľky miestnej volebnej komisie

V pondelok 10.9.2018 zapisovateľka miestnej volebnej komisie z dôvodu konania školenia miestnych volebných komisií nebude prítomná na pracovisku. Kandidátne listiny a oznámenia o delegovaní môžete odovzdať v utorok, 11.9.2018 v čase od 7,30 do 24,00. 97-krát videné

Informácia

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Jedľové Kostoľany vymenoval: Mgr. Patríciu Kapitánčikovú Obecný úrad Jedľové Kostoľany 951 96 Jedľové Kostoľany 297, t.č. 037 6338 225, mobil 0908 514 465, e-mail uradjk@tekov.sk za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Jedľové Kostoľany pre voľby do […]