Spoločenské podujatia

Nový kňaz

Dňa 04.07.2024 sme privítali v našej farnosti nového kňaza PaedDr. Mgr. Milana Kozáka, ktorý k nám prišiel z farnosti Čavoj.

Do úradu ho uviedol ThLic. Peter Štálnik – dištriktuálny dekan. Nášmu novému kňazovi prajeme, aby sa vo svojej novej farnosti cítil prijatý a s radosťou pokračoval vo svojej pastoračnej činnosti, do ktorej bol povolaný.

Fotomateriál: Janka Čuláková

1000-krát videné