Spoločenské podujatia

Fašiangy 2013

Rok sa s rokom stretol a počas uplynulého víkendu sa v našej obci konalo jedno z najvýznamnejších spoločenských a kultúrnych podujatí – Gajdošské fašiangy so svojim tradičným programom.  Počasie bolo pravé zimné, také správne fašiangové a umocňovalo celkový zážitok. V sobotu ráno sa pred obecným úradom stretli fašiangovníci, ktorí sa vybrali na putovanie obcou a roznášali do domácností spev a dobrú náladu. Počas dňa sa konala aj obecná zabíjačka a návštevníci si mohli vychutnať výborné špeciality. Deň pokračoval programom v kultúrnom dome, kde vystúpili okrem gajdošov aj deti materskej a základnej školy a miestny folklórny súbor. Súčasne prebiehala aj výborná zábava s fašiangovníkmi v miestnom pohostinstve. Deň uzatvorila klčovnica. V nedeľu sa potom konala slávnostná svätá omša, ktorej atmosféru tiež doplnili melódie gájd i fujár.  
Obrazový materiál z víkendu si môžete pozrieť v našej galérii , za čo patrí veľká vďaka pánovi Karolovi Psotovi.

 
Autorom ďalších záberov je DJ Steven (zdroj: FB DJ Steven)

356-krát videné