štvrtok, 24. septembra 2020Meniny má Ľuboš, Ľubor

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2019 o 19:00 v priestoroch obecného úradu.

P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2019
4. Hospodárenie obecného pohostinstva za II. štvrťrok 2019
5. Správa nezávislého audítora o overení o účtovnej závierky k 31.12.2018
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Dobiaš, Dobiašová
7. Zmena otváracích hodín – Obecné pohostinstvo
8. Žiadosť o finančný príspevok – FsK Briežok, Helena Kukučková
9. Rôzne
10. Záver

V Jedľových Kostoľanoch, 3.10.2019

Dušan Kazimír, starosta obce

111-krát videné