piatok, 17 septembra
Shadow

Nové zásahové vozidlo pre našich hasičov

Naši kostolianski hasiči mali dnes dôvod na obrovskú radosť. Pani ministerka vnútra, Denisa Saková im totiž osobne odovzdala nové zásahové vozidlo s plnou výbavou. A tešili sa nielen hasiči.

V piatok 4.10. 2019 na pravé poludnie sa pred kultúrnym domom stretli naši hasiči, deti zo základnej školy a občania obce. Na pláne bolo totiž slávnostné odovzdávanie nového zásahového vozidla nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru. Naši hasiči boli nastúpení na čele s veliteľom Jánom Cigáňom a nedočkavo hľadeli na príjazdovú cestu ku kultúrnemu domu. Približne pol hodinu po dvanástej sa postupne začali objavovať autá poslancov NR SR, funkcionárov Požiarnej ochrany a auto ministerky vnútra Slovenskej republiky. Zlatým klincom bol samozrejme príchod nového hasičského auta značky IVECO, z ktorého po príchode spolu so šoférom vystúpila aj samotná pani ministerka vnútra, Denisa Saková.

P1420904

Veliteľ hasičov podal hlásenie pani ministerke a pozdravil ostatných hostí. Celá ceremónia sa odohrávala vo veľmi priateľskom duchu. Nie je to totiž to tak dávno, kedy sme si takto prebrali aj repasovanú TATRU 148. Úvodného slova sa zhostil pán starosta a všetkých srdečne privítal. Po úvodných príhovoroch prišlo ku krstu nového IVECA. Pani ministerka vybrala fľašu kvalitného sektu a spolu s pánom starostom a veliteľom hasičov nové auto pokrstila. Ešte raz poblahoželala prítomným hasičom a naplno sa začala venovať našim občanom. Pán starosta neskrýval svoju radosť: „Veľmi sa tešíme, bude to slúžiť všetkým ľuďom. Taktiež vieme byť nápomocní nielen doma, ale vieme v prípade potreby pomôcť aj susedným obciam.“

P1420967

Deti zo základnej školy dostali od pani ministerky aj malé darčeky a nakoniec sa spolu všetci odfotili. Pani ministerka neobišla ani okolostojacich občanov, pracovníkov Obecného úradu a hlavne našich mladých hasičov. Chlapci z nášho dobrovoľného hasičského zboru sa hneď nahrnuli k novému autu a všetko dôkladne preskúmali. Veliteľ hasičov, Ján Cigáň, sa vyjadril, že nové IVECO bude mať všestranné využitie. Auto bude vhodné ako na zásahy, tak na hasičské súťaže. Najväčšie pozitívum podľa neho je, že je plne vybavené hasičskou technikou, cisternou a je schopné previezť 6 ľudí.

P1420988

Strojník Martin Kellner sa k novému autu vyjadril nasledovne: „S týmto autom ešte nemám až také skúsenosti, ale čakajú nás kondičné jazdy. Mal som však možnosť šoférovať nedávno repasovanú Tatru 148, ktorá má vynikajúcu priechodnosť v našom náročnom horskom teréne. Myslím si, že aj toto IVECO bude mať vďaka plnej vybavenosti a hlavne vďaka motorovým pílam obrovskú výhodu rýchleho presunu k popadaným stromom v prípade kalamity.“

Predseda dobrovoľných hasičov, Jozef Ďuriač je s momentálnym vybavením našej hasične spokojný: „Náš hasičský zbor má za celú svoju históriu najlepšie vybavenie. Máme novú hasičskú zbrojnicu, novú TATRU 148 – cisternu. Teraz dostaneme nové IVECO. V podstate si už viac ani nemusíme priať, nakoľko momentálne sme pripravení na akýkoľvek zásah, ktorý by bol potrebný urobiť, a v určitých situáciách sme schopní plne zastúpiť profesionálnych hasičov. Samozrejme, dúfame, že túto techniku nebudeme musieť použiť.“

Názor na nové auto a celkovo na obnovu výbavy pre hasičský zbor nám poskytli aj občania našej obce, ktorí sa prišli na slávnostné odovzdávanie pozrieť. Bývalá aktívna hasička, pani Anna Drienovská povedala: „Už za toľké roky, aj sme si zaslúžili. Máme mladých hasičov, tak sa tešíme. Ja som bola tiež kedysi hasička, tak viem, ako sa asi naši chlapci tešia.“

Postupne sa naši hasiči zúčastňujú na nevyhnutných školeniach pre veliteľov, strojníkov a hasičov, aby mohli v prípade potreby zasahovať. Všetci sa isto zhodneme na tom, že takáto, dá sa povedať profesionálna výbava, je obrovským plusom pre našu obec. Nakoľko sa nenachádzame blízko hlavnej hasičskej stanice, môžeme sa všetci cítiť o niečo bezpečnejšie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili akýmkoľvek spôsobom k fungovaniu nášho dobrovoľného hasičského zboru.

Pani ministerka vnútra, Denisa Saková, sa k našim hasičom prihovorila a do ich ďalšej práce ich povzbudila: „Prajem chlapcom, aby mali veľa vnútornej motivácie, ako doteraz. Prajem im, aby mali veľa fyzických síl a aby naďalej robili túto dobrovoľnú činnosť z toho najhlbšieho a úprimného presvedčenia.“

Foto: Karol Psota a Danka Kellnerová

1.181-krát videné

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.