Klub Jednoty dôchodcov Slovenska

Regionálna púť seniorov Staré Hory

Združenie kresťanských seniorov Slovenska, územné centrum 6 Banská Bystrica a klub ZKS v Krupine organizovali v stredu, 22.mája 2024 STREDOSLOVENSKÚ PÚŤ SENIOROV na diecézne pútnické miesto v Bazilike Návštevy Panny Márie na Starých Horách. Tejto púte a svätej omše ktorú celebroval Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup sa zúčastnili aj členovia klubu JDS Jedľové Kostoľany. Niektorí zúčastnení navštívili Mariánske pútnické miesto  prameň Studnička Staré Hory. 

Príbeh o studničke: 

Práve Studnička je neodmysliteľnou súčasťou tohto pútnického miesta. Podľa ústneho podania obyvateľov sa vznik prameňa odvodzuje z čias občianskych nepokojov v 17. storočí, keď okolie Starých Hôr bolo v rukách protestantského vojska. Ľudia sa obávali, že nepriatelia dostanú sochu Panny Márie, preto ju zložili z oltára, zabalili a ukryli na mieste terajšej Studničky. V roku 1711 ju vykopali a v slávnostnom sprievode preniesli na oltár. Na pamiatku vyvesili obraz Panny Márie, pod ktorým vyvieral svieži prameň. 

Ten bol dlhé roky zanedbávaný, čo sa však zmenilo v roku 1886, keď sa vďaka nemu z ťažkej choroby uzdravil starohorský farár Matej Hrivňák. Po prechladnutí mal veľké bolesti hlavy, uší a ďasien. Pre zapálené ďasná nemohol ani jesť. Keď zlyhali lieky a bolesti sa zväčšovali, obrátil sa s dôverou o pomoc k Panne Márii. Dal si priniesť vodu z mariánskej Studničky a vraj, len čo vypil prvý pohár vody, bolesti ihneď prestali. Z vďačnosti za svoje zázračné uzdravenie dal postaviť dôstojný stánok.

151-krát videné