pondelok, 18 októbra
Shadow

Sadzobník poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony a služby poskytované obyvateľstvu

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch na svojom 25. riadnom zasadnutí dňa 09.marca 2018 schválilo poplatky za nasledovné úkony a služby poskytované obyvateľom:

  1. Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase a poplatok za miesto na tržnici
  2. Poplatok za zapožičiavanie inventáru obce – pivná súprava
  3. Poplatok za kopírovanie a tlač listín
  4. Poplatok za príjem a odoslanie e-mailu
  5. Poplatok za použitie zariadení
  6. Prenájom priestorov a inventáru


1. Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase, poplatok za miesto na tržnici

1.1 Základná sadzba poplatku je :

– za vyhlásenie jednej relácie v miestnom rozhlase vo výške 2,50 €
– za jedno miesto na tržnici v obci vo výške 2,50 €

1.2 V sobotu, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok sa poplatky zvyšujú o 100 %

1.3 Pri vyhlasovaní relácií v miestnom rozhlase spoločenským a politickým organizáciám a občianskym združeniam môže byť táto sadzba znížená alebo odpustená, ak sa jedná o reprezentáciu obce. V každom osobitnom prípade rozhodne starosta obce.

2. Poplatok za zapožičiavanie inventáru obce – pivné sady

2.1 Základná sadzba poplatku je :

– zapožičanie pivnej sady ( 1 stôl, 2 lavice ) 2,00 €

2.2 Pri prenájme spoločenským a politickým organizáciám a občianskym združeniam môže byť táto sadzba znížená, alebo odpustená, ak sa jedná o reprezentáciu obce, výstavy, slávnostné výročia, slávnostné zhromaždenia. V každom osobitnom prípade rozhodne starosta obce.

3. Poplatok za kopírovanie a tlač listín

3.1 Základná sadzba poplatku formát A4:

– kopírovanie jednej strany  0,10 €
– obojstranné kopírovanie 0,20 €

3.2 Základná sadzba poplatku za formát A3:

– kopírovanie jednej strany  0,20 €
– obojstranné kopírovanie 0,40 €

3.3 Tlač z tlačiarne na formát A3:

– jednostranná tlač 0,20 €
– obojstranná tlač 0,40 €

4. Poplatok za príjem a odoslanie e-mailu

4.1 Podmienka na príjem e-mailu obcou Jedľové Kostoľany je, že obyvateľ – prijímateľ si e-mail prevezme na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch.

Poplatok za príjem e-mailu za každú stranu formátu A4 je 0,20 €

4.2 Poplatok za odoslanie e-mailu za každú stranu formátu A4 je 0,20 €

4.3 E-mailová adresa Obecného úradu v Jedľových Kostoľanoch je uradjk@tekov.sk.

5. Poplatok za použitie zariadení

5.1  Základná sadzba poplatku:

– za štiepokovanie 1 hodina práce 13,00 €
– za zapožičanie výsuvného rebríka na 1 deň 5,00 €

6. Prenájom priestorov a inventáru

6.1 Sadzby za prenájom priestorov sú pre občanov s trvalým pobytom v Jedľových Kostoľanoch v základnej sadzbe a pre občanov bez trvalého pobytu v obci Jedľové Kostoľany sú vo zvýšenej sadzbe

6.2 Spoločenská sála kultúrneho domu vrátane stolov, stoličiek a obrusov:

V letnom období (bez vykurovania)  základná sadzba zvýšená sadzba
do 5 hodín 30,00 € 40,00 €
od 5 do 8 hodín 50,00 € 60,00 €
nad 8 hodín – celý deň 70,00 € 100,00€
V zimnom období (s vykurovaním)  základná sadzba zvýšená sadzba
do 5 hodín 40,00 € 50,00 €
od 5 do 8 hodín 60,00 € 70,00 €
nad 8 hodín – celý deň 80,00 € 110,00€

6.3 Kuchyňa malá (obecný úrad, kultúrny dom):

základná sadzba zvýšená sadzba
10,00 € 20,00 €

6.4 Kuchyňa veľká:

základná sadzba zvýšená sadzba
30,00 € 50,00 €

6.5 Zapožičanie chafing + pasta horáková (0,2 kg)  2,00 €

 6.6 Zapožičiavanie inventáru – mimo priestorov kultúrneho domu, obecného úradu:

nôž príborový 0,05 €
lyžica 0,05 €
vidlička 0,05 €
lyžička malá 0,05 €
pohár 0,05 €
šálky na kávu a čaj s podšálkou  0,05 €
šálky na kávu a čaj 0,05 €
štamperlík 0,05 €
tanier 0,05 €
džbán 0,05 €
polievková misa s naberačkou 0,05 €
košík na pečivo 0,05 €
váza 1,00 €
obrus 2,00 €

 6.7 Pri znehodnotení inventáru je nájomca povinný zaplatiť hodnotu zničeného inventáru v jeho nákupnej cene.

 6.8 Pri prenájme spoločenským a politickým organizáciám a občianskym združeniam môže byť táto sadzba znížená, alebo odpustená, ak sa jedná o reprezentáciu obce, výstavy, slávnostné výročia, slávnostné zhromaždenia. V každom osobitnom prípade rozhodne starosta obce.

Záverečné ustanovenia

Tento sadzobník poplatkov bol schválený na 25. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch dňa 09.03.2018 a nadobúda účinnosť dňa 01.apríla 2018.

Na tomto sadzobníku úhrad za úkony a služby poskytované obyvateľstvu sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany uznesením č. 275/2018 dňa 09.03.2018.

V Jedľových Kostoľanoch 09.marca 2018

Dušan Kazimír, starosta obce

627-krát videné