Ďalšie informácie

Sčítací komisári

Zoznam sčítacích komisárov a ich náhradníkov v obci Jedľové Kostoľany pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Eva Kazimírová       sčítací obvod č. 407104 (dolný koniec dediny, Želena, stred dediny od hlavnej križovatky, okolie základnej školy)
Viera Rajnohová     sčítací obvod č. 407011 (Drahy, ulica do Lukačov, stred dediny – pod cintorínom)
Kristína Povodová  sčítací obvod č. 407012 (Kráka ulica, Hôrka, Horné a Dolné funduše)
Erika Ferová          sčítacie obvody č. 407108, 407014, 407102, 407107,407190 (Lukačovce, Borisko, Levasovská, Brezovo, Drienky, Horné a Dolné Lúčno, horárne a Rybníky)
Jana Ďatková – náhradník

 

153-krát videné