Úradná tabuľa - expirované

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov v našej obci (t.j. sčítanie obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronickou formou sami v určenom termíne do 31.3.)  bude prebiehať od 3.5. do 13.6.2021. Občania môžu využiť služby kontaktného miesta na asistované sčítanie: Obecný úrad,  Jedľové Kostoľany 297 Prevádzková doba na kontaktnom mieste: PO: 07:30 – 12:00 UT: 07:30 – 12:00 ST:  07:30 […]