Spoločenské podujatia

Slávnostné stretnutie jubilantov 2016

V nedeľu, 16. októbra 2016 sa v kultúrnom dome pod záštitou Obecného úradu a starostu obce uskutočnilo stretnutie jubilantov. Účastníci obdržali darček a zapísali sa do pamätnej knihy. Stretnutie obohatilo vystúpenie detí z MŠ a ZŠ a folklórnej skupiny Turňa. Všetkým oslávencom touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. Autorom obrazového materiálu je p. Karol Psota.

140-krát videné