Spoločenské podujatia

Oslava Dňa matiek v ZŠ

Netradičná a zaujímavá – aj takto by sa dala charakterizovať oslava Dňa matiek v Jedľových Kostoľanoch dňa 10.mája 2009, ktorú sponzoroval Obecný úrad Jedľové Kostoľany v zastúpení starostom obce.

Už pri vchode do školskej budovy čakalo na mamičky milé prekvapenie v podobe kytičky kvetov, ktoré rozdávali žiaci ZŠ. Po zaujímavom kultúrnom programe žiakov materskej a základnej školy a po slávnostných príhovoroch p. riaditeľky Turčániovej a p. starostu Ďuriača nasledovali spoločné aktivity žiakov a rodičov v areáli školy. V peknom športovom areáli (ihrisko s umelým trávnikom) mamičky spolu s deťmi vykonávali rôzne športové a zábavné hry, po ktorých nasledovala  opekačka. Nálada bola výborná, žiaci pod vedením učiteľov pripravili chutné občerstvenie v školskej jedálni.
  „Už dávno sme sa tak dobre nezabavili“, „…bolo to veľmi dobré.“ Tieto a podobné názory ste mohli počuť v podvečerných hodinách, keď mamičky s deťmi odchádzali domov. Spoločne veríme, že táto akcia určite nebola posledná a že niekedy nabudúce sa opäť stretneme pri podobnej príležitosti. Nasledujúcich niekoľko záberov približuje atmosféru na tejto akcii.

94-krát videné