Aktuality

Poďakovanie

Rád by som sa touto cestou poďakoval občanom za vyjadrenie dôvery, vzájomnú spoluprácu, pomoc a podporu pri rozvoji obce, ako aj za spoločne strávený čas, za uplynulých 12 rokov, počas ktorých som mal možnosť pôsobiť vo funkcii starostu obce Jedľové Kostoľany. Aj s Vašou pomocou sa za toto obdobie zvýšil majetok obce o 2,6 mil. […]