Ďalšie informácie

Dušan Kazimír

Ani nezbadáme, keď prídu bociany. Iba sa zrazu objavia. Nezbadáme, kedy odlietajú a zrazu nás len opustia. V noci prilietajú a v noci odlietajú. Práve tak nebadane sa míňajú aj naše roky, až sa napokon pominú.

Vieme, ktorý bol ten prvý a vieme, že príde aj ten posledný, no jeho príchod nás vždy prekvapí a zastihne nás nepripravených. Sú v živote momenty, na ktoré sa jednoducho pripraviť nedá. Zostane len otázka „prečo?“, na ktorú niet odpovede.

Dušan. Pre svoju rodinu príbuzný, pre niekoho kamarát, pre niektorých kolega a spolupracovník, pre mnohých známy a pre nás všetkých starosta, alebo bývalý starosta. V kronikách našej obce nemáme uvedené, ako dlho bol ktorý richtár, predseda, poslanec či starosta v úrade, no Dušan so svojimi 21 rokmi, z toho 4 ako zástupca starostu a 11 ako starosta pravdepodobne patril a bude patriť na popredné priečky toho pomyselného rebríčka. Za ten čas sa významnou mierou pričinil o rozvoj a zveľadenie našej obce. Revitalizácia centra obce, oddychová zóna, opravy miestnych komunikácii, kabíny na futbalovom ihrisku, dve nové bytovky, oprava školy, multifunkčné ihrisko a mnoho iných projektov, ktoré bolo treba rozbehnúť, vyriešiť, vybaviť množstvo súvisiacich problémov a dotiahnuť to do úspešného konca. Práca, na ktorú by si určite nie každý trúfol a o ktorej mnohí nemajú ani poňatia, čo všetko obnáša.  Nemal vždy všetko vo svojich rukách, ale snažil sa maximálne využiť všetky dostupné možnosti na to, aby obec posunul niekam ďalej, niekde vyššie. Nikto nevie, koľko nocí prebdel, keď ostatní spali a riešil problémy celej dediny pre blaho nás všetkých.

Podporoval kultúru a udržiavanie tradícií v našej obci organizovaním, či spoluorganizovaním spoločenských podujatí, podporoval športové združenia, bol členom dobrovoľného hasičského zboru, členom poľovného združenia Čelár a aj funkcionárom TJ Slovan.

Stihol toho veľa a určite by toho stihol ešte viac. No prišiel ten moment, tá chvíľa, kedy sa niť jeho života pretrhla. A nám ostatným nezostalo iné, len v piatok, 19. januára 2024 mu v tichosti vzdať úctu a vyjadriť poďakovanie za všetky roky obetavej práce pre krajší a lepší život nás všetkých.

Česť jeho pamiatke !

1928-krát videné