Športové akcie

Futbal „Starí páni“ vs. „Poslanci“

Niekoľko záberov na futbalový zápas starých pánov a poslancov dňa 28.12.2023 nám poslal pán Karol Psota. A zároveň si všetkých dovoľujeme v spolupráci s futbalovými nadšencami “Starí páni” pozvať na milé rodinné popoludnie strávené pri futbalovej lopte. 232-krát videné

Projekty

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle, Jedľové Kostoľany Poskytovateľ : Občianske združenie Mikroregión Tríbečsko Miesto realizácie : Obec Jedľové Kostoľany, k.ú. Jedľové Kostoľany, pozemky registra „C“, p.č. 152, zapísaná na  LV 1360. 210-krát videné

Projekty

Zberný dvor

Triedený zber komunálnych odpadov Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia 322-krát videné

Aktuality

Štefánia Mihálová

Našej najstaršej občianke Štefánii Mihálovej bol k jej krásnym 95. narodeninám zablahoželať starosta obce Roman Vojtela. Prajeme jej aj touto cestou všetko len to najlepšie.   421-krát videné

Klub Jednoty dôchodcov Slovenska

Ustanovujúca schôdza ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku

Dňa 27.8.2023 sa v kultúrnom dome konala prvá – ustanovujúca schôdza klubu jednoty dôchodcov. Teší nás bohatá účasť našich seniorov. Tešíme sa na ich prácu, aktivity a všetko čo nám prinesú a veríme, že im budeme všetci spoločne nápomocní pri ich aktivitách. Zápisnica z ustanovujúcej schôdze: 82-krát videné

Športové akcie

Futbal „Starší páni“

Partia „starších pánov“ sa pri futbale na multifunkčnom ihrisku stretáva pravidelne každú nedeľu predpoludním. Raz do roka si doprajú aj spoločné posedenie pri dobrom občerstvení a muzike. 615-krát videné

Spoločenské podujatia

Jánske ohne

Svätojánska noc sa slávi v predvečer sviatku kresťanského svätca Jána Krstiteľa, ktorý pripadá na 24. júna. Táto slávnosť nadväzuje na dávne predkresťanské a pohanské oslavy letného slnovratu 1239-krát videné

Aktuality

Karol Psota

Pána na tejto fotke netreba snáď nikomu predstavovať. Aktívny dôchodca, ochotný pomôcť v každej situácii, šikovný záhradkár, vášnivý rádioamatér, príležitostný kuchár 562-krát videné

Projekty

Výsadba drevín

Dňa 24.3.2023 bola v obci Jedľové Kostoľany zrealizovaná výsadba v rámci projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska“. 458-krát videné

Športové akcie

Futbalový zápas

Niekoľko záberov z predsilvestrovského futbalového zápasu medzi Obecným zastupiteľstvom Jedľové Kostoľany a staršími pánmi nafotil pán Karol Psota. 1073-krát videné

Zaujímavosti

Prichádza advent

Advent je prvou časťou liturgického roka. Dĺžku adventného obdobia vymedzujú štyri adventné nedele. Po štvrtej adventnej nedeli nasledujú Slávnosti Narodenia Pána – 25. decembra. 428-krát videné

Aktuality

Poďakovanie

Rád by som sa touto cestou poďakoval občanom za vyjadrenie dôvery, vzájomnú spoluprácu, pomoc a podporu pri rozvoji obce, ako aj za spoločne strávený čas, za uplynulých 12 rokov, počas ktorých som mal možnosť pôsobiť vo funkcii starostu obce Jedľové Kostoľany. Aj s Vašou pomocou sa za toto obdobie zvýšil majetok obce o 2,6 mil. […]

Projekty

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V priebehu augusta a septembra prebiehala v našej obci oprava niektorých najviac poškodených, resp. vyťažených komunikácií – Drahy, Lukačovce, Godinove dvory a cesta za Obecným úradom. 397-krát videné

Športové akcie

Futbal „Starší páni“

Fotografie z futbalového stretnutia starších pánov na našom multifunkčnom ihrisku, ktoré sa konalo v sobotu 30.7.2022. Po zápase bolo spoločné posedenie účastníkov pri hudbe a občerstvení.  Títo páni sa stretávajú na ihrisku pravidelne každú nedeľu od 10:00 do 12:00.   572-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2022

Po ročnej vynútenej prestávke sa k nám tento rok opäť vrátili tradície, zvuky gájd, tance, spevy a dobrá nálada, ktorá neodmysliteľne patrí k typickým fašiangom nielen v našej obci. 2198-krát videné

Projekty

Zakúpenie tribúny

Obec z dotácie poskytnutej Nitrianskym samosprávnym krajom zakúpila tribúnu, ktorá sa bude využívať pri multifunkčnom ihrisku v obci Jedľové Kostoľany. 379-krát videné

Zaujímavosti

„Áno, beriem“, alebo svadby kedysi a dnes

Z prechádzajúceho článku V dobrom aj v zlom, alebo ako to bolo kedysi ste sa mohli dozvedieť, čo v dobách minulých predchádzalo svadbe v dedinskom prostredí. Ako prebiehal výber partnera, či bol dobrovoľný, či vynútený. A že do výberu neraz vstupovali aj také fakty, ako bolo sceľovanie pozemkov a majetkov, dobré veno, rodinkárstvo, či zachovanie […]

Zaujímavosti

Janka Dea Porubanová

Láska k radosti, zdraviu a dobrote mení náš svet na rajskú záhradu. Ponúkame vám zaujímavý článok o našej rodáčke, ktorý bol zverejnený v marcovom čísle časopisu Vitalita. 1030-krát videné

Projekty

Úprava okolia multifunkčného ihriska

Obec Jedľové Kostoľany zakúpila z dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja pre oblasť športu 3 ks lavičiek, 1 ks odpadkového koša, 10 ks tuja smaragdová a 5 ks smrek pichľavý, ktoré budú využité na úpravu okolia multifunkčného ihriska. 489-krát videné

Príroda a turistika

Bylinky ako ich nepoznáte III.

Pred pár dňami svietilo v kalendári meno Ján. Pre našich predkov bol tento deň výnimočný. Na Jána sa mladí po večeroch po prácach stretávali na lúkach a tu pálili ohne, väčšie či menšie. Pri nich sa zabávali, spievali a tancovali. A prečo práve na Jána?  653-krát videné

Zaujímavosti

Obrátenie Pavla

„Bude-li jasný den na svatého Pavla obrácenie, ten rok v ničemž nedostatku nenie. Pakli mlha bude,tehdy zvěř i člověk duše zbude. A budú-li ten den větrové, to sie zbúřie proti sobě národové. Bude-li déšť nebo snieh pršeti,pro draho sie o zdravu starati.“ (záznam z knihy z roku 1471) 1218-krát videné

Zaujímavosti

Maťove poštové holuby

Niektoré tajomstvá prírody nám ľuďom ostanú navždy neodhalené. A možno je to tak aj dobre. Bolo by veľmi smutné, keby sme v dnešnej modernej dobe, keď sme na nevšedné vymoženosti technológií už zvyknutí, nemali nad čím žasnúť. 2643-krát videné

Ďalšie informácie

Kolízie so zverou

V poslednom  období sa na našich cestách  zvyšuje počet nebezpečných stretnutí vozidiel s voľne žijúcou zverou, čo spôsobuje dočasné alebo trvalé poškodenie zdravia ako aj  nemalé škody na vozidlách a na zveri samotnej. 699-krát videné

Zaujímavosti

Hasičská družba Hradisko – Jedľové Kostoľany

„Určite by som každému hasičovi doporučil zúčastniť sa družobnej návštevy v Hradisku. Je to krásna, typická moravská dedinka. Sú tam veľmi milí a pohostinní ľudia, ktorí si pre nás pripravili aj zaujímavý program. Bolo riadne veselo a ešte aj pivo tam majú dobré“ (Martin Šmondrk) 780-krát videné

Príroda a turistika

Čertovská tridsiatka

V sobotu 28.septembra 2019 sa pod záštitou turistického oddielu TOM Čerti Jedľové Kostoľany konal jubilejný 30. ročník jesenného turistického pochodu „Čertovská tridsiatka“, ktorého sa zúčastnilo 96 turistov. 1278-krát videné

Školské aktivity

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 26.06.2019 sa v materskej škole Jedľové Kostoľany uskutočnila „Rozlúčka s predškolákmi.“ Želáme im, aby si s radosťou plnili svoje školské povinnosti a nech sa im v živote darí ! 999-krát videné

Ďalšie informácie

Voľba prezidenta SR – 1.kolo

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky a niekoľko záberov z dnešného volebného dňa v našej obci od p. Patrície Kapitánčikovej. 772-krát videné

Školské aktivity

Deň vedy

V piatok 15. 2. 2019 sme zažili Deň vedy plný očakávaní a prekvapení. Dvadsaťštyri žiakov našej Základnej školy v Jedľových Kostoľanoch sa na jeden celý deň stalo odborníkmi v oblasti biológie, fyziky a chémie. 372-krát videné

Príroda a turistika

Zimná prechádzka

Perinbaba nám dopriala trochu snehu, tak prečo to nevyužiť na príjemnú zimnú prechádzku. Pohľady na zimné Kostoľany a okolitú prírodu očami Danky Kellnerovej. Ďakujeme 🙂 1038-krát videné

Projekty

Realizácia projektov v obci

Niekoľko záberov z práve prebiehajúcich prác na projektoch „Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie“ a „Vybudovanie oddychovej zóny“ 315-krát videné

Športové akcie

Machulinská dvadsiatka

Tradičné bežecké podujatie – 34. ročník Machulinskej dvadsiatky, dátum konania 2.12.2017, 17 súťažných kategórií vrátane detských a žiackych, organizátor Obecný úrad Machulince a Slovenský Orol, štart v strede obce Machulince. 381-krát videné

Školské aktivity

Týždeň vedy a techniky na našej ZŠ

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.  221-krát videné

Spoločenské podujatia

FS Briežok v Chorvátsku

Folklórna skupina Briežok vznikla v decembri 2013, kedy sa skupina mladých ľudí a detí, zanietených pre folklór, rozhodla nadviazať na gajdošské a folklórne tradície Jedľových Kostolian a okolia. Majú za sebou mnoho účinkovaní na festivaloch a slávnostiach po celom Slovensku.  568-krát videné

Projekty

Oáza oddychu

V uplynulých dňoch bola ukončená rekonštrukcia studne u Lukačov. Prostriedky na toto miesto nazvané „Oáza oddychu“ boli čerpané z dotácie Environmentálneho fondu, Program obnovy dediny. 310-krát videné

Spoločenské podujatia

Kostolianske krojované slávnosti 4. ročník

V sobotu, 26. augusta 2017 sa pri kultúrnom dome konal 4. ročník Kostolianskych krojovaných slávností. Príjemný letný deň a program s množstvom účinkujúcich prilákali na toto podujatie veľké množstvo divákov. Nechýbalo ani výborné občerstvenie a atrakcie pre deti. 364-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2017

Uplynulý víkend sa v obciach Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany konal jubilejný 30.ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb – Gajdošské fašiangy. 391-krát videné

Spoločenské podujatia

Vianočná akadémia 2016

V nedeľu, 4.12.2016 nadišiel čas privítať Mikuláša a rozsvietiť vianočný stromček. O radosť a zábavu prítomných sa postarali spolu s Mikulášom a čertom aj deti základnej školy so svojim programom. 122-krát videné

Ďalšie informácie

Stretnutie občanov

Dňa 24.1.2016 sa uskutočnilo v sále Kultúrneho domu stretnutie občanov s predstaviteľmi strany Smer-sociálna demokracia, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom a Robom Kazíkom. 90-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2014

Napriek tomu, že naša stránka od svojho vzniku zachytáva relatívne krátky časový úsek života našej obce, pri takýchto tradičných podujatiach, ako sú fašiangy, je toto plynutie času krásne ilustrovateľné. 349-krát videné

Zaujímavosti

Fašiangy, ako ich (ne)poznáte

Možno ste vedeli, že pojem „fašiangy“ neoznačuje len samotnú slávnosť, keď ľudia v pestrofarebných maskách od výmyslu sveta prechádzajú mestom, spievajú fašiangové piesne, zabávajú sa a napokon pochovávajú basu, ale je to aj pomenovanie obdobia medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou. 423-krát videné

Zaujímavosti

Sekvoja

Čo je najväčším organizmom na našej Zemi? Je to slon, alebo modrá veľryba? Nie, najväčším žijúcim organizmom na našej zemeguli je strom, ktorý sa volá sekvoja mamutia. 899-krát videné

Projekty

Oprava kostolnej veže

Niekoľko obrázkov z postupu prác a konečný výsledok opravy veže kostola v našej obci zachytil objektívom svojho fotoaparátu pán Karol Psota.  516-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2013

Rok sa s rokom stretol a počas uplynulého víkendu sa v našej obci konalo jedno z najvýznamnejších spoločenských a kultúrnych podujatí – Gajdošské fašiangy so svojim tradičným programom.   356-krát videné

Spoločenské podujatia

IV. Poľovnícky deň

V nedeľu, 26. augusta 2012 sa konal pod záštitou Poľovníckeho združenia Čelár, miestna časť Jedľové Kostoľany a pod záštitou Rímsko-katolíckeho farského úradu a Obecného úradu v Jedľových Kostoľanoch v poradí IV. Poľovnícky deň. 133-krát videné

Projekty

Zverejnenie investičného zámeru

Starosta obce Jedľové Kostoľany po predbežnom prejednaní s obecným zastupiteľstvom týmto informuje obyvateľov obce a ostatnú dotknutú verejnosť o svojom zámere prípravy a realizácie výstavby bytových domov v lokalite starej školskej záhrady v Jedľových Kostoľanoch. 74-krát videné

Ďalšie informácie

Občianske združenie KEMENEC

V našej obci pôsobí Občianske združenie KEMENEC, ktoré pomáha rozvíjať našu obec. Jeho hlavnými prioritami sú: rozvoj a prosperita obce za pomoci občanov, skrášľovanie a spropagovanie obce, rozvoj spolupráce medzi staršími občanmi a mládežou, výchova hrdosti na obec, citlivosť voči kultúrnym hodnotám, podpora občianskych iniciatív, ochrana a popularizácie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, ľudových zvyklostí a […]

Ďalšie informácie

Výsledky komunálnych volieb 2010

Dňa 27.11.2010 sa v našej obci konali komunálne voľby. Priebeh volieb bol pokojný. Účasť voličov bola 72,31 %. Výsledky volieb na funkciu starostu obce: Mgr. Vladimír Ďatko -nezávislý kandidát,  počet získaných hlasov 311 Jozef Ďuriač – ĽS – HZDS, SMER, počet získaných hlasov 161 Dušan Kazimír – nezávislý kandidát, počet získaných hlasov 90 Výsledky volieb […]

Spoločenské podujatia

II. Poľovnícky deň

V posledný prázdninový víkend 29.augusta 2010 sa za priaznivého počasia konal druhý Poľovnícky deň, ktorý v Jedľových Kostoľanoch usporiadalo PZ Čelár miestna časť Jedľové Kostoľany. 899-krát videné

Príroda a turistika

Horné Lúčno 22. a 29.10.2009, alebo bomba medzi oči od netopiera

22.10.2009 som si na pátranie po jaskyniach v okolí Jedľových Kostolian v Tríbeči pribral pomocníka Adama Turečka. Lákadlom pre neho mala byť jaskyňa Horné Lúčno, ktorá, ak sa ju podarí nájsť, podľa starej správy od P. Mittera sľubovala aj podľa mapky svojimi rozmermi (dĺžka 40m, hĺbka 21m) možnosť nácviku lanovej techniky. 742-krát videné

Ďalšie informácie

Povodne v našej obci

Tohtoročné dažde spôsobili na celom území našej krajiny mnohé škody. V našej obci našťastie nevznikli žiadne materiálne škody. Dobrovoľný hasičský zbor spolu s pracovníkmi obce zasahovali pri odstraňovaní padnutých stromov na ceste medzi Jedľovými Kostoľanmi a Obycami. 112-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2010

Časti textu a obrazového materiálu sú prevzaté so súhlasom autora PaedDr.Ondreja Valacha z portálu www.zitava.sk Tak ako každý, aj tento rok sa posledný víkend pred Popolcovou stredou, ktorou sa začne tzv. Veľký pôst, niesol v našej obci v znamení veselosti a zábavy pri tradičných ľudových zvykoch, ktorými sa lúčime s obdobím fašiangov.  405-krát videné

Príroda a turistika

Ukrýva Uhoľná baňa Michaeli – Viktória Obyce, Jedľové Kostoľany Zlatý poklad?

Keď som spracovával Históriu Uhoľnej bene Michaeli – Viktória Obyce, Jedľové Kostoľany vďaka p. Zmrzlému sa mi dostal do rúk článok p. Ondreja Sivčáka: Ukrýva Baťova uhoľná baňa zlatý poklad? (reg. noviny, 9.8.2004) 2246-krát videné

Spoločenské podujatia

I. Poľovnícky deň

V predposledný deň tohtoročného leta sa dňa 20.septembra 2009 za nádherného počasia konal historicky prvý Poľovnícky deň, ktorý v Jedľových Kostoľanoch usporiadalo PZ Čelár miestna časť Jedľové Kostoľany. 1459-krát videné

Príroda a turistika

Huby v našom katastri

V tomto období žije naša obec hubárčením. Ľudia nosia z lesa prekrásne hríby, ale našla sa tam aj Muchotrávka cisárska, ktorú si však domov vziať nemôžeme, pretože je chránená. Tak sme ju aspoň zvečnili. Inak je to veľmi chutná huba, ktorú jedávali cisári. 405-krát videné

Ďalšie informácie

Pochod priateľstva SNP

Dňa 13.06.2009 sa uskutočnil „Pochod priateľstvo SNP“ z Jedľových Kostolian do Hostí. Bol to už desiaty ročník tohto pekného podujatia, ktorého sa zúčastnil aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica PhD. Jeho cieľom  bolo priblížiť účastníkom históriu odboja v zlatomoraveckom okrese počas SNP. 75-krát videné

Ďalšie informácie

Voľby do Európskeho parlamentu

Dňa 06.06.2009 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Priebeh volieb bol pokojný.  Účasť bola 23,54 %. Výsledky hlasovania. Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                                                                                                 807 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                  190 Počet odovzdaných obálok                                                                     188 Počet platných odovzdaných hlasov spolu                                                172  Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie […]

Spoločenské podujatia

Oslava Dňa matiek v ZŠ

Netradičná a zaujímavá – aj takto by sa dala charakterizovať oslava Dňa matiek v Jedľových Kostoľanoch dňa 10.mája 2009, ktorú sponzoroval Obecný úrad Jedľové Kostoľany v zastúpení starostom obce. 85-krát videné

Ďalšie informácie

II. kolo voľby prezidenta SR

Dňa 04.04.2009 s uskutočnilo druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. Bol krásny slnečný deň a k urnám sa dostavilo viac občanov ako v I. kole. Občania chodili počas celého dňa a priebeh volieb bol pokojný.   Výsledky volieb Účasť – 62,88 % Počet platných hlasov: 502 Gašparovič Ivan, Doc. JUDr. CSc.       429 hlasov   85,46 % […]