Aktuality

Poďakovanie

Rád by som sa touto cestou poďakoval občanom za vyjadrenie dôvery, vzájomnú spoluprácu, pomoc a podporu pri rozvoji obce, ako aj za spoločne strávený čas, za uplynulých 12 rokov, počas ktorých som mal možnosť pôsobiť vo funkcii starostu obce Jedľové Kostoľany. Aj s Vašou pomocou sa za toto obdobie zvýšil majetok obce o 2,6 mil. €. Zároveň by som chcel zablahoželať novozvolenému starostovi a poslancom a popriať im veľa úspechov pri riadení našej obce.   

Dušan Kazimír

809-krát videné