Obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

Predmet obstarávania: Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany Druh zákazky: stavebné práce Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace Predpokladaná hodnota zákazky: 58 893,33 € bez DPH Termín predloženia ponuky: do 4.9.2019 do 9,00 hod. Dokumentácia na stiahnutie vo formáte pdf: Výzva na predloženie ponuky Projektová dokumentácia Výkaz výmer 186-krát videné