Obstarávanie - expirované

Výzva na predloženie cenovej ponuky – realizácia projektu „Zníženie energetických nárokov budovy OcÚ“

KMBT_215_00737

 

Výzva a podklady na predloženie cenovej ponuky na stiahnutie tu: 

 Sprievodná správa, výkresy, výkaz výmer na stiahnutie vo formáte rar

 

 

49-krát videné