Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

Predmet obstarávania: Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

Druh zákazky: stavebné práce

Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace

Predpokladaná hodnota zákazky: 58 893,33 € bez DPH

Termín predloženia ponuky: do 4.9.2019 do 9,00 hod.

Dokumentácia na stiahnutie vo formáte pdf:

Výzva na predloženie ponuky

Projektová dokumentácia

Výkaz výmer

170-krát videné

Adresa

Obecný úrad
Jedľové Kostoľany č. 297
951 96 Jedľové Kostoľany


Tel: +421 37 6338 225


Dušan Kazimír
Starosta obce
+421 903 215 098
starostajk@tekov.sk

Kontakty

Eva Kazimírová, účtovníčka
+ 421 37 6338 225
obecjk@tekov.sk


PhDr. Patrícia Kapitánčiková, referentka
+ 421 37 6338 225
uradjk@tekov.sk


Mgr. Kristína Povodová, referentka daní
+ 421 37 6338 225
danejk@tekov.sk

FORMULÁR – PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ


Iveta Klučovská, vedúca školskej jedálne
+ 421 911 793 700
stravovaniejk@tekov.sk
ODHLASOVANIE STRAVY DEŇ VOPRED !

Úradné hodiny

PO: 7:30 -15:30
UT: nestránkový deň
ST: 7:30 -17:00
ŠT: 7:30 -15:30
PI: 7:30 -14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30