Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   9.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na reprezentačný ples obce

OBEC JEDĽOVÉ KOSTOĽANY VÁS POZÝVA NA 3.ROČNÍK REPREZENTAČNÉHO PLESU OBCE, KTORÝ SA BUDE KONAŤ DŇA 18. JANUÁRA 2020 o 20:00 HOD. V KULTÚRNOM DOME. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade Vstupné: 17 € / osoba V cene:  slávnostná večera, víno, káva, slané a sladké Do tanca hrá skupina DUO RYTMIX Možnosť zakúpenia nápojov v bufete Bohatá […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na VZ ULPPS

Predseda Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany týmto zvoláva valné zhromaždenie Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany, ktoré sa bude konať dňa 3. decembera  2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch. 64-krát videné