Školské aktivity

Týždeň vedy a techniky na našej ZŠ

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.  215-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Výstava učebných pomôcok

ZŠ Jedľové Kostoľany organizuje výstavu učebných pomôcok v dňoch 06.11.2017 – 10.11.2017. Výstava učebných pomôcok s prezentáciou a chemickou šou sa uskutoční v piatok 10.11.2017 o 15.00 hod. v budove základnej školy. O chemickú šou sa postarajú absolventi SOŠ chemickej. Všetci ste srdečne vítaní. 40-krát videné