Informácia

Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku, určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, určenie osoby zodpovednej za organizačno-technické zabezpečenie volieb, adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

62-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 – informácia pre voliča

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Jedľové Kostoľany pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020 je : uradjk@tekov.sk 61-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 – informácia pre voliča

Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. 93-krát videné