Informácia

Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku, určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, určenie osoby zodpovednej za organizačno-technické zabezpečenie volieb, adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

SKM_C22723062307400
59-krát videné