Ďalšie informácie

Voľby do NR SR 10.3.2012

Dňa 10.marca 2012 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Výsledky volieb v obci Jedľové Kostoľany:
V zozname voličov bolo zapísaných 792 osôb. Na hlasovaní sa zúčastnilo 540 voličov + 2 zaslali návratnú obálku z cudziny. Počet platných odovzdaných hlasov bol 534.
 
Grafické znázornenie výsledkov volieb:
 
160-krát videné