štvrtok, 24. septembra 2020Meniny má Ľuboš, Ľubor

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 – informácia pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo
–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, (Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)
–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)


Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržovať mimo jej územia, môžu požiadať o voľbu prostredníctvom pošty.

Formulár (vzor) žiadosti si môžete stiahnuť tu.

Túto žiadosť je možné doručiť buď elektronicky – adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou je:
uradjk@tekov.sk

alebo poštou – adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou je:  

Obec Jedľové Kostoľany
Mgr.Patrícia Kapitánčiková
Jedľové Kostoľany 297
951 96 Jedľové Kostoľany
tel. 0376338225

68-krát videné